Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ny tidtabell från den 11 december | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Ny tidtabell från den 11 december

Den nya tidtabellen för 2023 som började gälla den 11 december innebär förändringar på vissa sträckor, medan trafiken är oförändrad på andra. Detta görs för att skapa stabilitet och förutsägbarhet i tågtrafiken. På flera sträckor förstärks trafiken med direktbussar från den 19 december.

UPPDATERAD 16 DEC: Den nationella bristen på lokförare påverkar vår möjlighet att köra all trafik vi planerat under 2023 Därför anpassar vi tidtabellen för nästa år för att möta resenärernas behov av stabilitet och förutsägbarhet i sitt resande och minska risken för akut inställda avgångar på grund av personalbrist. 

Turtätheten kommer att vara oförändrad på flera av sträckorna, samtidigt som andra sträckor får färre avgångar. Tågtrafiken på vardagar, då många pendlar till jobb och studier, är prioriterad. På vissa sträckor kommer längre tåg att köras och tågavgångar på flera sträckor ersätts med buss. Biljetterna har släppts fram till den 12 mars.

Sammanfattning av förändringarna linje för linje från den 11 december

Du kan söka din resa här på malartag.se eller i Mälartågsappen. 

Örebro-Arboga-Eskilstuna-Stockholm

Örebro-Arboga: Avgångar varje timme i rusningstid på vardagar som tidigare, men utglesad trafik på kvällen. Första morgonavgången från Örebro till Eskilstuna ersätts med buss med avgång 03.40 Örebro Södra/Centralstation-Eskilstuna. Det är fortsatt fler avgångar än 2021.

Arboga-Eskilstuna: Det blir avgångar varje timme i rusningstid på vardagar som tidigare, men utglesad trafik mitt på dagen och på kvällen med trafik varannan timme. Första morgonavgången Örebro-Arboga-Kungsör-Eskilstuna ersätts med buss med avgång 04:05 Arboga-04:25 Kungsör-Eskilstuna. Helgtrafiken påverkas ej och kör som tidigare med avgångar varannan timme.

Eskilstuna-Stockholm: Viss utglesning i halvtimmestrafiken i rusningstid mellan Eskilstuna och Stockholm på vardagar. Direkttågen utan uppehåll (Region Express) mellan städerna körs inte, det finns avgångar som går vid samma tid som gör uppehåll. Arbete pågår för att sätta in längre tåg på avgångar då många reser. Första avgång från Stockholm till Eskilstuna kl. 05.23 ställs in. Timmestrafiken mitt på dagen och kvällstid är oförändrad. På helgerna blir det från den 19 december fortsatt avgångar varje timme, där varannan avgång är tåg och varannan buss. 

Stockholm-Uppsala: Trafiken fortsätter generellt att köras på vardagar som den gjort enligt höstens tidtabell varje timme, med några inställda insatståg i rusningstid. En morgonavgång från Uppsala (07.58) återinsätts då det varit trängsel på SJ-tåg som avgår strax före. Helgtrafiken berörs inte och avgångar körs som tidigare varje timme.

Hallsberg-Katrineholm-Stockholm

Ingen förändring i trafiken. Lika många avgångar på sträckan körs som under hösten, vardag och helg.

Norrköping-Nyköping-Stockholm

Norrköping-Nyköping: Det blir avgångar varje timme i högtrafik på vardagar, en halvtimmesavgång via Nyköping mot Stockholm tas bort på morgonen jämfört med i höst. Från 12 december ersätts den första morgonavgången med buss, 05.56 Nyköping C -Norrköping. Kompletterande busstrafik tillsammans med tågtrafiken ger timmestrafik stor del av dagen i båda riktningarna. Lika många tågavgångar körs på helgen som i höst och 2022. Det är fler avgångar än under 2021. Läs mer om den kompletterande busstrafiken. 

Nyköping-Stockholm: Kompletterar tågavgångarna och ger halvtimmestrafik tillsammans buss och tåg, då flest reser.

Det blir tågavgångar varje timme på vardagar, tillsammans med kompletterande direktbussar bussar från den 19 december ger halvtimmestrafik då flest reser. Läs mer om den kompletterande busstrafiken på vardagar. Helgtrafiken körs i huvudsak varannan timme, i stället för som hösten 2022 varje timme under delar av dagen, men fortfarande fler avgångar än 2021. 

Linköping-Norrköping-Eskilstuna-Västerås-Uppsala

Linköping-Norrköping: Två färre avgångar på vardagar än det varit under hösten 2022. Inga förändringar i helgtrafiken, där tågen kör varannan timme.

Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna: Det blir avgångar varje timme i rusningstid på vardagar som under höstens tidtabell, med undantag för avgång 16.38 från Eskilstuna som ställs in, men mitt på dagen blir det avgångar varannan timme. Två morgonavgångar Katrineholm-Norrköping ersätts med buss så som det varit i höst. Tågen kör som tidigare på helgerna. Läs mer om den kompletterande busstrafiken. 

Eskilstuna-Västerås:  Från den 19 december blir  fortsatt halvtimmestrafik som under höstens tidtabell, men där varannan avgång är tåg, varannan buss. På lördagar och söndagar ersätter direktbussar de tågavgångar som inte körs från den 11 december. Det innebär avgångar varje timme, med buss eller tåg.  Läs mer om den kompletterande busstrafiken. 

Västerås-Sala: Halvtimmestrafiken som körts på vardagar i år återgår till timmestrafik. På helger blir det avgångar varannan timme i stället för varje timme. Det blir trafik på samma nivå som under 2021. VL har förstärkt sin busstrafik på sträckan. 

Sala-Uppsala: Inga förändringar i trafiken. Lika många avgångar körs i den nya tidtabellen för 2023 som tidigare, både vardagar och helger. UL har förstärkt sin busstrafik på sträckan. 

Uppsala-Tierp-Gävle

Uppsala-Tierp: Det blir fortsatt avgångar varje halvtimme under delar av rusningstid, men övrig tid glesas trafiken generellt ut till avgångar varje timme från dagens halvtimmestrafik. På helger blir det avgångar varje timme i stället för varje halvtimme på sträckan Tierp-Uppsala.

Tierp-Gävle: Det blir en viss utglesning av halvtimmestrafiken under rusningstid, därutöver körs avgångar varje timme enligt ordinarie tidtabell. Inga förändringar i helgtrafiken som körs varje timme, med undantaget sista avgången natt mot lördag och söndag från Uppsala via Tierp till Gävle som körs något senare.

UL har förstärkt med tre insatslinjer på sträckan. Läs mer om ULs förstärkta busstrafik.