Cookie Consent by Free Privacy Policy website Stabilare trafik med Mälartåg | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Stabilare trafik med Mälartåg

Mälartågs anpassade tidtabell för 2023 har lett till en mer tillförlitlig trafik, där betydligt färre tåg ställs in med kort varsel. Arbetet för en stabil trafik fortsätter för att fler avgångar successivt ska kunna återinföras.

På grund av lokförarbristen i landet förändrades Mälartågs tidtabell i mitten på december. Antalet avgångar blev färre på vissa sträckor för att skapa en mer tillförlitlig och stabil trafik. Det är en åtgärd som gett önskad och avsedd effekt. Fler tåg är i tid och betydligt färre avgångar ställs in med kort varsel på samtliga fem linjer.

Nu fortsätter arbetet att ytterligare stabilisera trafiken och att skapa förutsättningar för att fler avgångar med Mälartåg successivt ska kunna återinföras i tidtabellen senare i år. Här är några av åtgärderna som pågår:

  • Lokförarbristen i landet som uppstått i pandemins fotspår har drabbat bland annat Mälartåg. För att kunna köra fler avgångar igen krävs därför fler lokförare. MTR, som kör våra Mälartåg, har därför startat lokförarutbildning i egen regi, som komplement till den som sker i samarbete med Yrkeshögskolan. Cirka 100 lokförare kommer efter avslutad utbildning hos MTR att börja jobba på Mälartåg eller pendeltågen i Stockholm inom det närmaste året. I höst startas även en ny lokförarutbildning i Eskilstuna inom Yrkeshögskolan tillsammans med MTR.
  • På vissa sträckor, där tågavgångar togs bort i rusningstrafik i den nya tidtabellen ersätter Mälartåg trafiken tills vidare med direktbussar. Exempelvis körs halvtimmestrafik Västerås-Eskilstuna i högtrafik, varannan avgång tåg, varannan buss. VL, UL och Sörmlandstrafiken har också förstärkt sin busstrafik på vissa sträckor som Mälartåg körs. Läs mer om förstärkningsbussarna. 
  • För att förbättra servicen till våra resenärer när trafikstörningar uppstår har vår kundservice förstärkt sin bemanning. Öppettiderna har utökats så alla Mälartågs resenärer kan få hjälp med information och ombokning vid trafikstörning dygnet runt. Svars- och handläggningstiderna är korta och man arbetar även mer proaktivt med att kontakta resenärer med sms vid befarad trafikstörning. Här kan du ta kontakt med kundservice.
  • Vi utvärderar trafiken kontinuerligt för att, när det operativa läget i trafiken tillåter, successivt återinföra avgångar.